polski english
O FIRMIE

Robotronic

Podstawę działalności naszej firmy stanowi wieloletnie doświadczenie osób tu zatrudnionych. Aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług oraz szybkość działania, nasz zespół nieustannie rozwija swoje umiejętności i kompetencje. Dzięki temu potrafimy w profesjonalny sposób wykonać powierzone nam zadania.

Oferta

Specjalizujemy się w dostarczaniu wysokiej jakości programów dla robotów i obiektów przemysłowych, w tym maszyn i instalacji zbudowanych w oparciu o sterowniki PLC. W zakresie robotyki oferujemy nasze usługi kompleksowo, poczynając od symulacji celi zrobotyzowanych, poprzez przygotowanie programów off-line (OLP), na uruchomieniu u Klienta końcowego kończąc. Dodając do tego programowanie sterowników PLC, wykonujemy wirtualne uruchomienie całych zrobotyzowanych stanowisk. W naszych projektach bazujemy głównie na robotach ABB, KukaFanuc oraz na sterownikach PLC Siemens S7. Programamowanie off-line robotów przygotowujemy w oparciu o oprogramowanie RobcadTecnomatix Process Simulate. Powyższa lista nie wyczerpuje naszych możliwości - jesteśmy elastyczni i potrafimy się dostosować do indywidualnych wymagań i standardów Klienta.

Programowanie Off-line

Szczególnie duże znaczenie ma dla nas programowanie off-line, zarówno dla robotów, jak i dla sterowników przemysłowych. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie przygotować komplet programów i dokumentacji uruchomieniowej dla urz±dzeń, które dopiero w dalszym terminie będ± instalowane w miejscu docelowym. Przy wykorzystaniu wirtualnego uruchomienia możemy wykonać test funkcjonalny oraz zoptymalizować programy jeszcze w siedzibie naszej firmy. Znacząco skraca to czas realizacji projektu u Klienta.