Robotronic to firma inżynierska specjalizująca się w automatyce i robotyce przemysłowej. Koncentrujemy się głównie na koncepcji Przemysłu 4.0, dzięki czemu możemy zapewnić najwyższą jakość naszych usług przy jednoczesnym skróceniu czasu uruchomienia rzeczywistych maszyn do absolutnego minimum.

Modelowanie
CAD

Projektujemy stanowiska montażowe, przyrządy procesowe, sprawdziany, narzędzia robotów - np. chwytaki itp.

Symulacje

Dobieramy roboty i ich narzędzia do procesu, rozmieszczamy je w wirtualnej stacji, ustalamy sekwencję punktów procesowych na robotach i weryfikujemy konstrukcję CAD.

OLP
Programowanie
Off-line

Przygotowujemy programy dla rzeczywistych robotów i maszyn, optymalizujemy czas cyklu pracy stanowisk, wyznaczamy strefy kolizyjne między robotami.

Wirtualne
uruchomienia

Weryfikujemy komunikację pomiędzy robotami a sterownikiem PLC, definiujemy niezbędne sygnały wejść / wyjść, optymalizujemy sekwencję pracy stacji i linii produkcyjnych.

Robotyka
przemysłowa

Uruchamiamy, konfigurujemy i programujemy roboty przemysłowe Fanuc, ABB i Kuka. Wdrażamy nowe wyroby i modele do produkcji, optymalizujemy czas cyklu pracy stanowisk zrobotyzowanych.

Automatyka
przemysłowa

Realizujemy systemy sterowania stanowisk i urządzeń oparte na sterownikach PLC Siemens S7 1200, 1500, 300 i 400. Tworzymy wizualizację na panelach HMI.

Dokumentacja
projektowa

Dostarczamy dokumentację do projektów, w tym np. zestawienie komponentów użytych w symulacji wraz z ich rozmieszczeniem, analizy czasu cyklu, diagramy Gantta, filmy itp.

Szkolenia

Współpracujemy z największą w Polsce firmą z branży szkoleń inżynierskich - EMT-Systems. Tam, w profesjonalnie przygotowanych salach szkoleniowych, prowadzimy szkolenia z robotyki przemysłowej na różnych poziomach zaawansowania.

Pracujemy z użyciem wiodących programów inżynierskich, jak Siemens TIA Portal, Step7, WinCC, Tecnomatix Process Simulate czy Robcad. Nasze doświadczenie zostało osiągnięte poprzez dziesiątki tysięcy godzin spędzonych na realizacji projektów z szeroką gamą aplikacji procesowych oraz udział w licznych szkoleniach.

Kontakt

ikonka kontaktu
608 659 812

ikonka kontaktu
info@robotronic.eu

ikonka kontaktu
Robotronic Sp. z.o.o


ul. Dobrowolskiego 10d
30-394 Kraków

ikonka kontaktu
NIP
676-246-07-95

REGON
122742678

Polityka prywatności RODOInformacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Robotronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrowolskiego 10d, NIP: 676-246-07-95, REGON: 122742678, KRS: 0000450117
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR. Państwa dane osobowe zostały podane do Robotronic Sp. z o.o. dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (spotkania biznesowe, podpisanie kontraktu, poczta tradycyjna, e-mail i inne) w celach biznesowych. Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie Robotronic Sp. z o.o. w związku z rozporządzeniem RODO.

Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Robotronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Dobrowolskiego 10d, NIP: 676-246-07-95, REGON: 122742678, KRS: 0000450117, zwana dalej "Robotronic".

Inspektor Ochrony Danych
Robotronic nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: info@robotronic.eu

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umowy, zlecenia lub realizacji procesów handlowych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na administratorze, prawnie uzasadnione interesy Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych
Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w okresie realizacji umowy sprzedaży lub dostawy. Po tym okresie dane będą przechowywane przez okres 6 lat.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Robotronic Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
  • prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


Wymóg / dobrowolność podania danych
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy / zlecenia / usługi / dostawy przez Robotronic, podanie przez Państwa prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na stronie Internetowej